ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Δ1 0,750 ml

4.00

Κωδικός προϊόντος: 1 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Δ1

Ει­δικό δι­α­λυ­τικό πο­λυ­ου­ρε­θα­νι­κών χρω­μά­των και βερ­νι­κιών 2 συ­στα­τι­κών, για συν­θή­κες θερ­μο­κρα­σίας 25 – 35οC